O Gančanih

Na severovzhodu Slovenije ob reki Muri leži velika pokrajina, imenovana Pomurje. Na tem območju sega Slovenija najglobje v Srednjo Evropo. Sredi Pomurja, na vzhodni strani reke Mure, leži pokrajina Dolinsko. Območje je pogovorno pogosto poimenovano "Markovsko" zaradi pogostega pojavljanja imena Marko. V osrčju Dolinskega se nahaja vas Gančani. Razprostirajo se na 13,64 kvadratnih kilometrih in ležijo na 179 metrih nadmorske višine.

Relief Gančanov je izrazito panonski, saj je površje ravno. Tudi podnebje, sestava tal, rastlinstvo in živalstvo so panonski. Na severni meji teče reka Ledava, na severovzhodu pa leži gozd. Večino površja prekrivajo polja, njive, sadovnjaki in vrtovi. Poleg kmetijske dejavnosti pa v Gančanih delujejo tudi drugovrstna podjetja.

V Gančanih vsako leto potekajo razne prireditve. Najbolj znana je zagotovo postavljanje majoša, poleg te pa se odvijajo tudi druge. Vsako prvo nedeljo v mesecu poteka proščenje v neposredni okolici vaške kapelice, v dvorani športno rekreacijskega centra in gasilskega doma pa se skozi leto zvrstijo tudi razne razstave. V preteklosti so potekali tudi sodarski dnevi, ki pa jih danes ni več.

V vasi delujejo tudi mnoga društva, predvsem na področju kulture, turizma, športa in gasilstva. Vaščani s tovrstnimi dejavnostmi pomagajo k boljšemu in prijetnejšemu življenju v vasi.