Društva

V Gančanih deluje veliko društev, člani katerih s svojim rednim delom prispevajo za lepše, boljše in prijaznejše življenje v vasi. Društva pokrivajo najrazličnejša področja, vse od kulture in turistike do športa.

Kulturno umetniško društvo Dolinec

Začetek kulturno umetniškega društva sega v dajnje leto 1955, ko je na pobudo vaške učiteljice Milice Šadl bilo ustanovljeno prvo kulturno umetniško društvo. V društvo so se vključevali osnovnošolci, srednješolci in drugi vaščani. Ime društva Dolinec je društvo prevzelo po vaščanu Palku Galu, književniku, ki se je pod svoja dela podpisoval s psevdonimom Dolinec.

V naslednjih desetih letih je bilo društvo pod vodstvom pobudnice in njenega moža eno najuspešnejših v vasi. Organizirali in sodelovali so na vseh vaških prireditvah in proslavah. V okviru društva je delovala tudi tamburaška skupina. Njihovo delo pa ni bilo omejeno le na Gančane, temveč tudi na okoliške vasi. Njihove predstave so bile vedno množično obiskane, za svojo delovanje pa so dobili tudi republiško priznanje.

Po odhodu gospe Milice Šadl leta 1966 je dejavnost zamrla. Odvijale so se le proslave, ki so bile pripravljene v okviru krajevne skupnosti, osnovnih šol, kasneje pa tudi vrtca. Šele leta 1986 se je društvo ponovno registriralo. Proslave so se zopet začele odvijati v okviru društva.

Leta 1983 je bil ustanovljen moški pevski zbor, ki je v času mirovanja društva predstavljal edino njegovo delujočo dejavnost. Pevski zbor je aktiven že ves čas od svojega nastanka, saj sodeluje na pevskih revijah ter prireditvah v domačem in okoliških krajih.

Danes se vse vaške prireditve odvijajo v okviru KUD Dolinec. K društvu pa je po ustanovitvi moškega pevskega zbora pristopil tudi domači ženski pevski zbor, ki predstavlja domače ljudske pesmi in tako kot moški pevski zbor nastopa na raznih proslavah in prireditvah.

Turistično društvo Sodar Gančani in Društvo za trajnostni razvoj Perika

Društvi Sodar in Perika predstavljata najmlajši društvi v Gančanih.

Sedanji člani Turističnega društva Sodar Ganani so se že leta pred ustanovitvijo samega društva dobivali na raznih prireditvah in predstavljali domačo vas. Izvirna zamisel je bila, da so na prireditvah "pajali kruh". Pobudniki delovanja so leta 1996 ustanovili Turistično društvo Sodar Gančani in v naslednjih letih organizirali mnogo prireditev, ene od teh so Žetev rži kot nekoč s pomočjo PGD Gančani, V okviru žetve tudi mlačev in Sodarska delavnica. Delo članov društva pa so tudi pozdravne table z napisom kraja in zasaditev rož.

Sodarska delavnica je nastala na pobudo članov, poleg tega pa predstavlja tudi eno izmed najstarejših dejavnosti in nek simbol vasi. Poleg vseh aktivnosti pa si društvo v zimskem času delo popestri z izdelovanjem okrasnih spominkov iz suhega cvetja, koruznega bilja, papirnatih mas in drugih materialov. S svojim delovanjem prispevajo k prepoznavnosti kraja in boljšemu počutju krajanov.

Na drugi strani je glavni cilj Društva za trajnostni razvoj Perika zagotoviti kakovostno preživljanje prostega časa. Čeprav je društvo najmlajše, ki deluje v Gančanih, je zelo aktivno na različnih področjih. Člani društva v vasi prirejajo razne dogodke in aktivnosti, med drugim tudi Veške igre. S svojim aktivnim delom tako skrbijo za trajnostni razvoj vasi in njene okolice.

Nogometni klub Gančani

Tradicija igranja nogometa v Gančanih je stara že preko 60 let. Sprva je bilo to preprosto igranje mladih vaških fantov, ki so iz blaga izdelali žogi podobno kroglo ter poskušali doseči gol. Kasneje so začeli igrati s sodobno usnjeno žogo.

Franc Bobovec, ki je prvi v vasi imel pravo usnjeno žogo, je skupaj s Franom Matkom in Bogdanom Plešo ustanovil nogometno ekipo, ki je spontano delovala. K moštvu je kmalu pristopilo veliko mladih fantov. Moštvo je igralo predvsem prijateljske tekme z moštvi iz sosednjih vasi.

Po osvoboditvi je nogomet v Gančanih za nekaj let zamrl. Znova je klub začel delovati 20. julija leta 1973, ko je bil klub uradno registriran. Jeseni istega leta so se nogometaši NK Gančani vključili v ligaško tekmovanje v Občinsko nogometno ligo Lendava. Od leta 1973 do danes je klub doživljal veliko uspehov, med katerimi so prvo mesto, uvrstitev v enotno pomursko ligo leta 1976 in 1977, sezono zatem naslov jesenskega prvaka, 1985 in 1986. leta prvo mesto v tekmovalni sezoni in uvrstitev v prvo medobčinsko ligo Murska Sobota in v letih 1991 in 1992 tretje mesto v prvi medobčinski ligi Murska Sobota.

NK Gančani danes še vedno tekmuje v medobčinski ligi Murska Sobota.

Prostovoljno gasilsko društvo Gančani

Pred skoraj stoletjem je bila večina prekmurskih vasi iz lesa, pokrita s slamo, v kuhinji pa je bil ogenj slabo varovan, zato so bili požari pogosti. Zato je na pobudo naprednih mož iz Gančan, dne 23. maja 1924, nastalo prvo gasilsko društvo. Začetek društva je bil zaznamovan s skromnimi sredstvi. Imeli so le ročno brizgalko z nekaj metri tlačne cevi. Na mestu, kjer danes stoji gasilski dom, je takrat stala lesena baraka, ki je pomenila začetek dela vaških gasilcev. Kljub skromni opremi pa so bili člani društva vedno pripravljeni priskočiti na pomoč in onemogočiti ogenj po svojih močeh. Aktivno delovanje društva je trajalo vse do izbruha vojne, ki je delovanje društva ustavilo.

Društvo se je znova aktivno začelo razvijati šele leta 1959, ki so društvo dvignili iz mirovanja in začeli spodbujati nove člane, naj se jim pridružijo. V naslednjih letih je društvo pridobilo mnoge nove pridobitve, med njimi motorne brizgalke, gasilska vozila, protipožarne vodnjake, varnostna oblačila in radijsko postajo.

Kljub temu pa člani poudarjajo, da te pridobitve niso glavna pridobitev društva, temveč so to mnoga uspešna posredovanja v primeru nesreč, ki so jih ta sredstva omogočila. Še večjo pridobitev pa predstavlja vsak novi član, ki v svoji vasi prispeva k boljši pripravljenosti pred samim nastankom nesrečnega dogodka.

Strelsko društvo Gančani

14. oktobra 1976 se je sestal iniciativni odbor, ki je pričel z aktivnostmi ustanovitve novega društva v Gančanih. Društvo je ob ustanovitvi štelo 35 članov, ki so se združevali v vaškem domu, kasneje pa se je tekmovalni del preselil v TVD Partizan v Murski Soboti.

Na strelišču so člani SD Gančani dosegalo dobre rezultate vse od nekoč do danes. Z leti je število članov naraščalo. Danes je tako aktivnih okoli 70 članov. Že od samega začetka ustanovitve so si člani prizadevali za izgradnjo strelišča v domačem kraju. Želja po tem se je uresničila leta 1984, ko so v uporabo prejeli objekt pri gramoznici Nova graba, sezidan prav v ta namen. Danes pa ne predstavlja le strelskega objekta, temveč se tu združujejo strelci, ribiči in drugi prijatelji lepega in čistega okolja.

Vsako leto člani društva, skupaj s člani Ribiške družine Murska Sobota organizirajo skupno delovno akcijo za ureditev in vzdrževanje skupnega objekta. Danes je strelišče z okolico postala privlačna turistična točka Gančan.